Anbi

Station Warder heeft de status ANBI, Algemeen Nut Beoogende Instelling.

Om aan de voorwaarden van deze status te voldoen zijn wij verplicht bepaalde documenten en gegevens op onze website te publiceren, deze gegevens vind u op deze pagina.

De naam van de instelling: Reddingsstation Warder te Edam-Volendam
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: NL808832372
bezoek adres:
Station Warder
IJsselmeerdijk 6a
1473PP Warder

Doelstelling: Station Warder heeft zich als doel gesteld om de veiligheid van watersporters en beroepsvaart op het Markermeer te bewaken. Het Markermeer is het zuidelijke deel van het IJsselmeer en een fantastisch watersportgebied. Het is zeer uitgestrekt en kan door zijn specifieke karakter veranderen in een verraderlijk stuk water.
Het redden van mens en dier is niet het enige dat Reddingsstation Warder tot haar taken mag rekenen. Het station heeft ook een begeleidingsstaak. Zo begeleiden we verschillende evenementen op het water als: de Pieperrace, waterdag Edam en de Volendammer kermis de intocht van Sinterklaas en overige evenementen op het water binnen de gemeente Edam-Volendam.

Tijdens deze evenementen houden wij toezicht op de veiligheid op het water, om in te kunnen grijpen als dat nodig is.

Naast deze activiteiten verzorgen wij ook voorlichting aan watersportverenigingen op het gebied van Man Over Boord oefeningen, reddingsmiddelen en communicatie bij calamiteiten.

Bestuur: Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit:
Eelco van Lent, voorzitter
Rene Kerkhoven, penningmeester
Thijs Vunderink, secretaris
Michael Montagne, algemeen bestuurslid en Stations Schipper
Ben Korner, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
De verening bestaat volledig uit vrijwilligers. Geen van de vrijwilligers ontvangen een beloning voor de uitgevoerde werkzaamheden. Ook de vrijwilligers die een bestuursfunctiebekleden ontvangen hiervoor geen beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie onze actierapporten
Financiele verantwoording zie onderstaande tab-bladen.